Velkommen

Bolig

Indkøb

Børnepasning

Transport

 

Jobmuligheder i og omkring Karup

 

Nærområdet

Jobmulighederne i gå/cykelafstand fra Karup er præget af Helicopter Wing Karup med mange militære og civile jobs. De øvrige jobtilbud findes hovedsageligt inden for handel, håndværk og let industri, samt i den civile Karup Lufthavn.

 

Stort potentiale

Men med en daglig transporttid til arbejde på kun ½ time fra Karup, bliver jobpotentialet meget betydeligt. Dermed nås bysamfund med mere end 200.000 indbyggere tilsammen. I dette område findes mange jobs til alle lige fra den lavt uddannede til akademikeren på såvel private- som regionale- og statslige arbejdspladser. Et tilsvarende potentiale overgås vest for Storebælt kun i Aarhus og Trekantsområdet.

 

Fremtidssikring

Til forskel fra tidligere tiders arbejdsmarked, er fremtiden præget af mange flere jobskifter, dels på grund af et stærkt stigende antal tilpasninger til den almindelige- og globale udvikling, og dels på grund af egne ambitioner og udvikling. Derfor er det meget væsentligt, at der i en passende afstand fra hjemmet er et betydeligt jobpotentiale, så der hele tiden er noget at vælge imellem, sådan som det er med Karup som udgangspunkt.

 

Vækst

Vores område begunstiges tilmed af udflytningen af statslige arbejdspladser, ligesom jobmulighederne på sundhedsområdet er meget stort allerede nu med regionshospitaler i både Viborg, Silkeborg og Herning. Hertil kommer de mange ekstra arbejdspladser når DNH Vest i Gødstrup løbende står klar til bemanding under de kommende år.

 

Private arbejdspladser

Det private arbejdsmarked er kendetegnet ved, at vi befinder os i "Produktionsdanmark" hvor specielt metal- og byggebranchen har deres rødder, med mange ingeniør- faglærte- og specialarbejder jobs.

 

 

Jobs

Sundhed Uddannelse Fritid Familieøkonomi